DamaPROOF

DamaPROOF - Безбедносна платформа за инфраструктурне шахте

DamaPROOF jе безбедносна платформа преко које се у реалном времену врши даљинска детекција улаза у инфраструктурне шахте и друге просторе затворене поклопцем, а у којима није доступно напајање са електричне мреже.

Шахте су значајан део мрежне инфраструктуре код различитих давалаца услуга, као на пример код телекомуникацијских компанија, компанија за снабдевање водом, гасом или топлотном енергијом. Ове шахте су осетљиве на неовлашћени приступ и вандализам, што може резултирати великом штетом за даваоце услуга и њихове клијенте (украдени каблови, оштећена мрежа, прекид услуга, нарушени углед). 

DamaPROOF DamaPROOF

 

 

 

 

 

 

 

 

DamaPROOF платформа укључује:

  • • Алармни уређај са неколико сензора, који ради на батерије и инсталира се у шахти, за детекцију овлашћеног и неовлашћеног приступа;
  • • Бежична комуникација алармног уређаја у реалном времену са мониторинг апликацијом у Cloud, преко које се информише персонал да преузме одговарајуће акције после детектираног аларма;
  • • Апликацијски преглед статуса шахти(отворена/затворена/одржавање) и аларма приказаних на географској мапи са локацијама истих;
  • • Апликацијски модул за управљање интервалима предвиђених за одржавање инфраструктуре у шахтама;
  • • Детаљне извештаје о алармима и извршене теренске интервенције екипа за одржавање инфраструктуре у шахтама;
  • • Даљинско ажурирање уређаја са последњом верзијом софтвера и могућност даљинског прилагођaвања уређаја према захтевима конкретног корисника;
DamaPROOF