DataMajoris е создаден со цел да се олесни патот по кој се оди во соѕвездието на ИКТ услуги, за да се извлече голема вредност од податоците. Оттаму и ѕвездата во нашето лого што ја симболизира Сириус, најсветлата ѕвезда на ноќното небо, лоцирана во Canis Major соѕвездието.

Нашата компанија испорачува робусни ИКТ решенија и премиум услуги во областите на развој на софтвер, системска интеграција и советување. Ние совршено ги разбираме пазарните и финансиски цели при секоја одлука за инвестирање на клиентот, и секогаш ги имаме предвид при имплементација на проектите, како да ја заштитиме таа инвестиција и надминеме очекуваните резултати. Дополнително, го советуваме клиентот за најдобрите практики во светот и можните подобрувања, кога тие се потребни. Затоа веруваме дека нашето акумулирано искуство, познавањето на различни деловни сегменти, мотивацијата и взаемната доверба со клиентот кон која се стремиме, се клучните фактори за успех при нашето деловно ангажирање.