ЗА НАС

Нашиот тим од високо квалификувани и мотивирани професионалци, како и менаџмент кој има преку 25 години искуство и придонес во ИКТ индустријата, се способни ефикасно да го поддржат и изнесат до крај процесот на дигитална трансформација и иновација, инициран од компаниите кои ги прифаќаат промените што ги носи дигиталната ера.

Ние сме ИКТ компанија која има релевантно технолошко знаење, но исто така темелно познавање на деловните двигатели за клиентот. Тие двигатели природно ја вклучуваат потребата да се присвојат нови ИТ технологии со иницирање иновативни продукти и апликации, да се забрза времето за лансирање на продуктите на пазарот, да се биде присутен во дигиталниот домен и прогресивната автоматизација на производните процеси. Ние имаме соработувано со клиенти од различни пазарни сегменти, како банкарство, телеком, производство, сервиси, јавен сектор, имплементирајќи решенија и деловни процеси за оптимизација и кревање на бизнисот на повисоко ниво.

ПАРТНЕРСТВА И ЧЛЕНСТВА

Cisco Select Certified Partner
Exabeam Partner
 Google Cloud Partner Advantage

 Microsoft CSP Partner
NetApp Partner
 Supporting Member of Python Software Foundation

РЕФЕРЕНЦИ

КОНТАКТ

ДАТАМАЈОРИС дооел
Бул. Илинден бр. 103-3
1020, Скопје, С. Македонија

Тел: 00389 23098300
Email: info@datamajoris.com

DATAMAJORIS d.o.o.
Đerdapska 80
18000, Niš, Serbia

Tel:  00381 631042661
Email: info@datamajoris.com